Чи всі розуміють, що означає «безбар'єрність»?

На території всієї України (крім Донецької та Луганської областей, АР Крим) було проведено кількісне дослідження рівня знання терміну та розділення цінності безбар’єрності (омнібус). Вибірка репрезентувала населення України по критеріях: стать, вік, макрорегіон, розмір населеного пункту. Всього було взято 1000 інтерв’ю. Період збору даних: червень 2021 року.

На території всієї України (крім Донецької та Луганської областей, АР Крим) було проведено кількісне дослідження рівня знання терміну та розділення цінності безбар’єрності (омнібус). Вибірка репрезентувала населення України по критеріях: стать, вік, макрорегіон, розмір населеного пункту. Всього було взято 1000 інтерв’ю. Період збору даних: червень 2021 року.

Результати кількісного дослідження знання та розділення цінності безбар'єрності показали:

- Приблизно рівна кількість тих, хто знає/чули і не знає/не чули про безбар'єрність, з невеликим відставанням тих, хто знає/чули:

- Знають термін 43%

-  Не знають термін 57%

-  Не готові діяти для впровадження безбар’єрності 39%, з них:

-  31% – розділяють цінності безбар’єрності

-  8% – не розділяють безбар’єрності

-  Була виявлена кореляція між рівнем знання терміну «безбар’єрність» та тим, чи особа вважає безбар’єрність новою цінністю і готовністю діяти, щоб її запроваджувати. Більше того, ті особи, які не знали термін «безбар’єрність», тим не менше досить точно визначити в опитувальнику, що він означає – не тільки у фізичному виміри, а і у освітньому, економічному, соціальному.

Дослідження показало, що:

Фізична безбар’єрність, тобто відсутність просторових бар’єрів, не є домінуючим розумінням терміну «безбар'єрність». Дослідження не показало домінування умовних «пандусів» як превалюючого сприйняття терміну безбар’єрність.

Специфіка за віком і статтю

Всі вікові категорії однаково згодні з тим, що безбар'єрність – нова суспільна цінність: погоджуються з цим твердженням від 71% до 73%

• Молодь (18-29 років) – найгнучкіша та виявляє найвищу готовність до змін

• Середній вік (30-44 рр.) – більш помірковані, не поспішають, виявляють середню готовність до змін

• Старші (45-59 рр.) – найменш гнучкі, виявляють найнижчу готовність до змін

Чоловіки

• Більше поділяють стереотипне твердження «безбар'єрність – це фізична безбар’єрність»

• Суттєво менше згодні, що безбар'єрність – нова суспільна цінність

• Вважають відповідальними за впровадження безбар'єрності тих, кого це стосується, а твердження, що відповідальність всіх категорій осіб є спільною, приймають менше

• Виявляють готовність взаємодіяти із цільовими аудиторіями на персональному рівні нижчу ніж жінки

Жінки

• Краще розуміють багатоаспектність безбар'єрності

• Більше згодні, що безбар'єрність – нова суспільна цінність

• Найменше покладають відповідальність за впровадження безбар'єрності на тих, кого це стосується, при цьому схильні вважати, що це спільна відповідальність всіх категорій осіб

• Соціально активні, готові взаємодіяти із цільовими аудиторіями на персональному рівні

Висновки кількісного дослідження

Загалом українці розуміють, що безбар'єрність стосується всіх, при цьому чоловіки більш схильні вважати, що це стосується тільки тих, у кого є відповідні проблеми.

Безбар'єрність для жителів малих міст не пріоритет, вони не вважають потрібним докладатись до її впровадження.

Жінки – драйвери ініціативи знизу і відкриті до максимальної взаємодії на персональному рівні.

 

Приєднуйтесь до наших сторінок в соцмережах і слідкуйте за головними подіями: