Як не втратити право на спадщину

В житті бувають ситуації, коли людина склала заповіт, а деяких осіб забула туди внести або обізнано вирішує не включати їх в групу спадкоємців. Проте, далеко не завжди таке його рішення є правомірним і відповідає чинному законодавству. Виникають питання - як отримати обов'язкову частку у спадщині, який розмір обов'язкової частки у спадщині при наявності заповіту? ...

В житті бувають ситуації, коли людина склала заповіт, а деяких осіб забула туди внести або обізнано вирішує не включати їх в групу спадкоємців. Проте, далеко не завжди таке його рішення є правомірним і відповідає чинному законодавству. Виникають питання - як отримати обов'язкову частку у спадщині, який розмір обов'язкової частки у спадщині при наявності заповіту? ...

 

В житті бувають ситуації, коли людина склала заповіт, а деяких осіб забула туди внести або обізнано вирішує не включати їх в групу спадкоємців. Проте, далеко не завжди таке його рішення є правомірним і відповідає чинному законодавству. Виникають питання - як отримати обов'язкову частку у спадщині, який розмір обов'язкової частки у спадщині при наявності заповіту? Вищезазначеним родичам можна захистити свої права, оскільки можливе виділення обов'язкової частки в спадщині, способом пред'явлення своїх вимог і прав на неї.

Право на обов'язкову частку у спадщині в державі Україна

При детальному розгляді варто підкреслити, що згідно з чинним цивільним кодексом, деякі члени сімейства мають право на обов'язкову частку у спадщині.

Спадкоємцями, що мають право на обов'язкову частку, виступають:

діти спадкодавця, що не досягли 18 років;
діти спадкодавця старше 18 років за умови їх непрацездатності;
чоловік (дружина) і батько з матерью спадкодавця, що втратили спроможність працювати.

Наведений вище перелік осіб є всеосяжним і повним. Відносно обсягу обов'язкової частки вищевказаних категорій сімейства в спадщині в Україні. Обов'язкова частка в спадщині при заповіті складає одну другу частини, яка належить кожному з них у разі спадкування за законом (в такому випадку власність спадкодавця ділиться між спадкоємцями в рівних частинах в межах спадкової черги. Детальніше про спадкові чергах можна дізнатися тут або прочитати в статтях 1258-1266 ЦКУ).

При цьому в розмір обов'язкової частки в спадщині входить:

речі домашнього побуту;
відказ, зафіксований на користь родича, який має право на обов'язкову частку;
права власності, що належать спадкодавцеві і які переходять спадкоємцям (також права на заощадження в фінансовій установі, за якими спадкодавцем було зроблено розпорядження на випадкове відкриття спадщини).

У той же час, за умови наявності Вашої згоди, Ваша частка в спадщині може визначатися з майна, не охопленого заповітом. При відсутності згоди ця частка буде вираховуватися з усього складу спадщини. Також можлива ситуація встановлення в заповіті спадкодавцем, по будь-якого приводу, обмежень частини спадщини (щодо деяких спадкоємців). В такому випадку діє законодавче положення, згідно якого такі дії можливі лише відносно частки, яка перевищує обов’язкову частину спадщини.

Як отримати обов'язкову частку у спадщині?


обов'язкова частка в спадщині УкраїниЗагальний порядок регулює глава 87 Цивільного кодексу України (ЦКУ). По-перше, важливо пам'ятати, що спадщина, відповідно до Цивільного кодексу України, належить спадкоємцеві з моменту смерті або оголошення загиблим спадкодавця (цей момент прийнято називати моментом відкриття спадщини) без прив’язки до часу прийняття спадщини. Крім того, якщо Ви весь час жили разом зі спадкодавцем, то Вас можна по закону вважати особою, що прийняла спадщину, якщо протягом шести місяців Ви не заявив про відмову від такої.

У разі, якщо Ви проживаєте окремо від спадкодавця, Вам треба подати нотаріусу або уповноваженій посадовій особі Вашого органу місцевого самоврядування (за умови проживання в сільській місцевості, де немає нотаріуса) заяву про прийняття спадщини. Відповідно до судової практики, Ви будете рахуватись такою особою, що не прийняла спадщину, якщо Ви, маючи право на обов'язкову частку і не проживаючи разом з родичем на день відкриття спадщини, не подали таку заяву.

Також передбачені правові механізми, згідно з якими особи, яким не виповнилось 18 років, недієздатні особи, а також особи з обмеженою цивільною дієздатністю, навіть проживаючи окремо від спадкодавця, вважаються такими, що прийняли спадщину, якщо вони за згодою батьків / усиновителів / піклувальника і органу опіки та піклування не відмовилися від спадщини.

Зменшення обов'язкової частки в спадщині

Як і в будь-якій справі, що стосується отримання майна, можливі суперечки між зацікавленими в спадщині особами. Відповідно у Ваших опонентів буде мета - зменшити обсяг обов'язкової частки і / або визнати Вас таким, хто втратив право на обов'язкову частку спадщини. Хто має право на обов'язкову частку в спадщині, її розмір буде в такому випадку вирішувати суд. Причинами зменшення судом розміру обов'язкової частки в спадщині принято вважати погані взаємини між Вами і померлим, а також інші істотні обставини (про це нижче). В такому випадку в ході судового розгляду встановлюються й аналізуються нюанси взаємодій, що мали місце бути між померлим і Вами. Наприклад, на розмір Вашої спадщини може дуже негативно вплинути ухилення від підтримки померлого, якщо в результаті старості, інших факторів він був в безпорадному стані і не міг самостійно про себе подбати.

Причини, за якими Вашу обов'язкову частку у спадщині можуть зменшити (згідно усталеної судової практики):

не надання вами допомоги спадкодавцеві, незважаючи на потребу останнього в цьому;
негативне поводження з ним;
відсутність належного догляду;
завідомо неправдиві показання в суді щодо спадкодавця;
звинувачення спадкоємця в скоєнні тяжкого злочину відносно спадкодавця;
неповідомлення про те, що готується замах на життя спадкодавця;
не надання спадкодавцеві допомоги, коли той знаходився у екстреній, небезпечній для життя ситуації;
аморальна поведінка по відношенню до померлого, а також інших спадкоємців;
виділення Вам частини власності ще за життя спадкодавця.

Якщо подібні факти будуть встановлені судом, розмір успадкованого Вами майна може бути зменшений. Але важливо розуміти одну особливість в таких випадках. Вас не мають права повністю позбавити частки в спадщині, оскільки така санкція (спосіб захисту прав інших спадкоємців) Цивільним кодексом просто не передбачена (постанова Верховного Суду у справі № 483/597/16-ц).

Окремо варто згадати виконавця заповіту, якщо такий передбачений. Відповідно до статті 1286 ЦКУ заповідач уповноважений доручити юридичній особі, або повнолітній дієздатній особі (так званому виконавцю заповіту) виконання заповіту. При цьому, згідно зі статтею 1290 ЦКУ Виконавець заповіту зобов'язаний забезпечити отримання обов'язкової частки в спадщині особами, які мають право на неї.

Що робити, в разі прийняття спадщини іншими родичами / зацікавленими особами?

Тут можна діяти двома способами.

Спосіб перший: перерозподіл спадщини.

Якщо після завершення розподілу між родичами майна і в той же час при ситуації спливу строку для його прийняття, майно отримали інші спадкоємці (більш детальнопро них в частинах 2 і 3 статті 1272 ЦКУ), воно підлягає поділу між ними (стаття 1280 ЦКУ). Відповідно якщо Ви у вищезгаданій ситуації залишитеся без майна, то Ви будете уповноважені вимагати передачі Вам в натурі частини спадщини або відшкодування у вигляді грошової виплати.

Примітка: можлива ситуація, при якій Вами було пропущено строк для прийняття спадщини, і описане в ній майно перейшло до територіальної громади і збереглося. При таких умовах Ви маєте право вимагати передання майно в натурі. У разі ж відчуження такого майна територіальною громадою, Вам надається грошова компенсація.

Спосіб другий: ануляція (визнання недійсним) свідоцтва про право на спадщину.

Діючи у такий спосіб, у Вас є можливість визнати таке свідоцтво інших родичів недійсним. Згідно з положеннями цивільного кодексу вищезгадане свідоцтво визнається недійсним за рішенням суду, за умови, що буде встановлено відсутність у особи, якій воно видане, права на спадкування, а також в інших випадках, встановлених законом. Тобто, позбавлення Вас права на спадщину за умови, що Вам покладена обов'язкова частка, буде саме таким випадком.

Примітка: відповідно до постанови Пленуму ВС України від 30.05.2008 № 7 в разі порушення Ваших прав на Вашу обов'язкову частку у спадщині, суд уповноважений розглядати справу про недійсність свідоцтва лише в частині власності, що становить обов'язкову частку.

Якщо Вам потрібна консультація професіонала, пропонуємо скористатися послугою "Тендер на юридичну допомогу" від юридичного порталу Протокол.

Автор консультації: Богдан Маслов, юрист Адвокатської фірми «Єфімов та партнери».

Джерело: юридичний ресурс Протокол.

Приєднуйтесь до наших сторінок в соцмережах і слідкуйте за головними подіями: