Чи варто страхуватися вiд нещасних випадкiв?

Наслiдуючи європейський стиль життя, багато українцiв зацiкавилися страхуванням особистого життя та здоров’я. Життя таке непередбачуване, що єдиний спосiб убезпечити себе та своїх близьких вiд форс-мажорiв – оформлення договору страхування вiд нещасних випадкiв.

Наслiдуючи європейський стиль життя, багато українцiв зацiкавилися страхуванням особистого життя та здоров’я. Життя таке непередбачуване, що єдиний спосiб убезпечити себе та своїх близьких вiд форс-мажорiв – оформлення договору страхування вiд нещасних випадкiв.

Наслiдуючи європейський стиль життя, багато українцiв зацiкавилися страхуванням особистого життя та здоров’я. Життя таке непередбачуване, що єдиний спосiб убезпечити себе та своїх близьких вiд форс-мажорiв – оформлення договору страхування вiд нещасних випадкiв. Вiн гарантує виплату грошової компенсацiї у разi настання страхового випадку, i це дає певну фiнансову стабiльнiсть на майбутнє. Що включає договiр страхування вiд нещасних випадкiв?

На вiдмiну вiд автострахування, офiцiйне убезпечення себе вiд нещасних випадкiв в Українi добровiльне. Кожен громадянин має право укладати договiр iз будь-якою страховою компанiєю на будь-який строк. Страхувати можна як себе особисто, так i своїх родичiв та близьких людей. Перелiк ризикiв, що передбачає полiс страхування вiд нещасних випадкiв, досить широкий. Найбiльш затребуванi серед них: – часткова втрата працездатностi; – травмування; – госпiталiзацiя та операцiї; – настання iнвалiдностi; – смерть.

Та тодi як автоцивiлка має чiтко визначену форму договору й не передбачає змiн, договiр страхування вiд нещасних випадкiв, на своє бажання, можна розширити чи, навпаки, скоротити. Крiм того, варто пам’ятати про ситуацiї, коли страхувальник не має права претендувати на компенсацiйнi виплати. До них належать: – установлення факту сп’янiння; – умисне завдання фiзичної шкоди; – вчинення протиправних дiй. У такому разi страхувальника позбавляють права на отримання страхових коштiв. Скiльки коштує полiс страхування вiд нещасних випадкiв? Вартiсть полiса визначається з урахуванням певних критерiїв. Насамперед на кiнцеву цiну страховки впливають вiк та стан здоров’я особи, що страхується. Ще один важливий фактор – мiсце роботи заявника.

Також беруть до уваги спосiб життя страхувальника. Наприклад, регулярнi заняття небезпечними видами спорту сприяють зростанню вартостi полiса страхування вiд нещасних випадкiв. Ще один важливий критерiй – кiлькiсть ризикiв, що включенi до договору. Їх перелiк доволi великий, тож заявник має вибрати тi, що найбiльш затребуванi. Також на цiну полiса впливає строк дiї договору. Це може бути рiк, а може й до кiнця життя.

Хоч би там як було, а страхування вiд нещасних випадкiв – гарна можливiсть убезпечити себе та своїх близьких вiд непередбачених фiнансових втрат, спричинених травмуванням та, як наслiдок, втратою робочого мiсця. Ліцензія № 483276.
Приєднуйтесь до наших сторінок в соцмережах і слідкуйте за головними подіями: