Завантаження ...
Новобудови Києва

Як зробити так, щоб славутичани могли впливати на владу?

Як зробити так, щоб славутичани могли впливати на владу? фото

Як зробити так, щоб жителі громади могли вплинути на рішення органів місцевого самоврядування?

Запит на публічну інформацію
Що це таке?
Публічна інформація - це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, а також у інших розпорядників, визначених Законом України «Про доступ до публічної інформації».

Яка інформація є публічною?

  •  що перебуває у володінні органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, органів влади Автономної Республіки Крим, інших суб’єктів, що здійснюють владні управлінські функції відповідно до законодавства та рішення яких є обов’язковими для виконання;

  •  щодо використання бюджетних коштів юридичними особами, що фінансуються з державного, місцевих бюджетів, бюджету Автономної Республіки Крим;

  •  пов’язана з виконанням особами делегованих повноважень суб’єктів владних повноважень згідно із законом чи договором, включаючи надання освітніх, оздоровчих, соціальних або інших державних послуг;

  •  щодо умов постачання товарів, послуг та цін на них, якщо йдеться про суб’єктів господарювання, які займають домінуюче становище на ринку або наділені спеціальними чи виключними правами, або є природними монополіями;

  •  про стан довкілля; якість харчових продуктів і предметів побуту; аварії, катастрофи, небезпечні природні явища та інші надзвичайні події, що сталися або можуть статися і загрожують здоров’ю та безпеці громадян;

  •  що становить суспільний інтерес (суспільно необхідна інформація).


Якщо така інформація відсутня у вільному доступі, особа може звернутися до органу державної влади чи місцевого самоврядування, підприємства, установи або організації (далі – розпорядники інформації) із запитом на її отримання.

Хто може подавати запит?
Запит можуть подавати:

  •  фізичні особи,

  •  юридичні особи,

  •  об’єднання громадян без статусу юридичної особи.

Ці запитувачі мають рівні права на публічну інформацію.
Суб'єкти владних повноважень не можуть подавати запит на доступ до публічної інформації.

Що треба знати?
Запит може подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір та має містити:
1.Ім’я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку, якщо такий є;
2. Загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;
3. Підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

Приєднуйтесь до наших сторінок в соцмережах і слідкуйте за головними подіями: